Köper du en ny Elnagh före den 31 december beskattas den enligt det gamla sättet att beräkna koldioxidutsläpp. Det innebär att årsskatten bara blir 12 000 kronor, dvs hälften av vad som tidigare har aviserats om. Den låga skatten gäller för alla nya Elnaghbilar av 2020 års modell.

Från den 1 september 2019 är det krav på att vissa husbilar ska vara testade med en ny metod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, ett så kallat WLTP-värde (Wordwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Denna ligger sedan till grund för beskattningen.

Den gamla testmetoden, NEDC (New European Driving Cycle), har gett lägre värden och därmed en lägre skatt.

I lagstiftningen för WLTP finns övergångsregler som innebär att tillverkaren för vissa kategorier av fordon under en övergångsperiod, även måste ta fram fordonets koldioxidvärde enligt den tidigare metoden NEDC. Detta betyder att en WLTP-testad husbil kommer att bli beskattad utifrån något av följande alternativ:

  • En husbil som bara har ett WLTP-värde kommer att bli beskattad utifrån det värdet.
  • En husbil som även har ett NEDC-värde kommer att bli beskattad utifrån det värde som är lägst av NEDC och WLTP (vanligen NEDC) om husbilen tas i trafik första gången senast 31 december 2019.
  • För fordon som tas i trafik första gången fr o m 1 januari 2020 gäller nya skatteregler som innebär att det värdet som är högst av NEDC och WLTP gäller för beskattning (vanligen är det WLTP).

I klartext innebär detta att Elnaghs 2020-modeller beskattas enligt det gamla sättet att beräkna utsläpp. Detta ger en betydligt lägre årsskatt (ca 12 000 kronor), förutsatt att den köps före den 31 december 2019.